- Hamre - Seljenuten - Oksatjørni - Oksen - Seljenuten - Hamre, 5. August 2019 -

- Blåklokker i skodda ved Seljenuten, 5. August 2019 -