- Dragsvik - Tjuatoten, 3. August 2019 -

- Vetlefjorden, Vetlefjorddalen, Fjærlandsfjorden og Sopgnefjorden frå Tjuatoten, 3. August 2019 -