- Dragsvik - Tjuatoten, 3. August 2019 -

- Tjuatoten 1098 moh med utsyn nordover med Vetlefjorden og Vetlefjorddalen til høgre i biletet, 3. August 2019 -