- Vangsnes, 3. August 2019 -

- Lekter til bruk under bygging av ny ferjekai ved Vangsnes, 3. August 2019 -