- Granvin, 1. August 2019 -

- Granvinsvatnet med Nesheim, Horganipen og Øvre Vassenden, 1. August 2019 -