- Voss, 10. Juli 2019 -

- Biletglimt frå den offisielle opninga av Voss Gondol, 10. Juli 2019 -