- Voss, 10. Juli 2019 -

- Biletglimt frå den offisielle opninga av Voss Gondol, 10. Juli 2019 -
Sigbjørn Hauge fekk æra til å avduka ei av kabinane som fekk namnet Lønahorgi.