- Voss, 10. Juli 2019 -

- Biletglimt frå den offisielle opninga av Voss Gondol, 10. Juli 2019 -
I rullestol sit Sam B. Meyer (82), klar for tur med nye Gondolen. Meyer jobba i 40 år på gamle Hangursbanen.