- Voss, 10. Juli 2019 -

- Voss Stasjon og Voss Gondol, 10. Juli 2019, 16:20, +24C -