- Mønshaugen, 9. Juli 2019 -

- IHM og Bjørke med Skjerve skytebane bak, 9. Juli 2019, 16:31, +19C -