- Voss-Bulken, 8. Juli 2019 -

- Nesthus og Vangsvatnet, 8. Juli 2019, 16:21, +19C -