- Skulestadmo, 6. Juli 2019 -

- Skulestadmo frå Hangurstoppen, 6. Juli 2019, 12:32, Oppe +11C, Nede +18C -