- Reimegrend, 1. Juli 2019 -

- Hagen full av hesjer som ventar på sol og opphaldsvær, 1. Juli 2019, 13:18, +11C -