- Voss, 11. Juni 2019 -

- Voss Mylna, Strandaelva og Båbrua, 11. Juni 2019, 16:13, +23C -