- Voss, 11. Juni 2019 -

- Voss og Bordalen sett ovanfor Roset, 11. Juni 2019, 15:16 -