- Voss, 10. Juni 2019 -

- Frå Bulken til Voss sett frå Rundehaugen, 10. Juni 2019, 14:32 -