- Voss, 10. Juni 2019 -

- Stemningsbilete ovanfor Roset, 10. Juni 2019, 14:03 -