- Voss, 10. Juni 2019 -

- Voss sett ovanfor Roset, 10. Juni 2019, 13:54 -