- Palmafossen, 9. Juni 2019 -

- Palmafossen mot Gjerdåker og Rykke frå Kvitlii, 9. Juni 2019, 13:03, +14C -