- Kyte, 9. Juni 2019 -

- Den nye travbana til Voss Tråvlag på Kyte, 9. Juni 2019, 12:02, +14C -