- Kyte, 9. Juni 2019 -

- Den nye travbana til Voss Tråvlag på Kyte, 9. Juni 2019, 11:56, +14C -