- Kyte, 9. Juni 2019 -

- Kyte med den nye travbana, 9. Juni 2019, 11:59, +14C -