- Voss, 8. Juni 2019 -

- Voss sett ovanfor Roset, 8. Juni 2019, 10:35 -