- Voss, 7. Juni 2019 -

- Hangurstoppen med Voss Gondol, 7. Juni 2019, 15:24, +12C -