- Reimegrend, 6. Juni 2019 -

- Reimegrend frå Øvsthus, 6. Juni 2019, 11:11, +18C -