- Voss, 5. Juni 2019 -

- Voss Gondol på Hangurstoppen, 5. Juni 2019, 15:19, +10C -