- Voss, 3. Juni 2019 -

- Voss sett ovanfor Mølster, 3. Juni 2019, 15:58, +17C -