- Voss, 3. Juni 2019 -

- Vetleflaten frå Hanguren, 3. Juni 2019, 15:13, +17C -