- Upsete, 3. Juni 2019 -

- Lokaltog på veg mot Myrdal, 3. Juni 2019, 10:46, +15C -