- Skulestadmo, 1. Juni 2019 -

- Lamb på beite ved Øvsthus, 1. Juni 2019, 18:02, +10C -