- Voss, 1. Juni 2019 -

- Voss sett nedanfor Roset, 1. Juni 2019, 17:04, +10C -