- Palmafossen, 1. Juni 2019 -

- Nedre Li og Gjerdåker frå Kvitlii, 1. Juni 2019, 15:37, +10C -