- Mønshaugen, 9. Mai 2019 -

- Uthus på garden Bjørgo, 9. Mai 2019, 14:37, +6C -