- Skulestadmo, 15. April 2019 -

- Borstrondi og Lønavatnet frå Hangurstoppen, 15. April 2019, 15:21, +13C -