- Vossestrand, 14. April 2019 -

- Reppabotn og Reppane mot Engjaland, 14. April 2019, 13:20 -