- Voss, 12. April 2019 -

- Voss sett ovanfor Mølster, 12. April 2019, 16:14, +10C -