- Kyte, 10. April 2019 -

- Norheim og Kyte frå Hangurstoppen, 10. April 2019, 15:37 -