- Skulestadmo, 10. April 2019 -

- Paraglider på veg ut frå Hangurstoppen, 10. April 2019, 15:39, Oppe -1C, Nede +7C -