- Palmafossen, 7. April 2019 -

- Det gamle kraftverket med demning er rive og nytt skal koma, 7. April 2019, 15:13, +12C -