- Voss, 7. April 2019 -

- Voss Stasjon med Scandic Voss Hotel som er under oppføring, 7. April 2019, 09:33, +5C -