- Voss, 6. April 2019 -

- Vanleg Gullstjerne (Gagea lutea) på Hanguren, 6. April 2019, 14:12, +9C -