- Voss, 5. April 2019 -

- Voss sett ovanfor Mølster, 5. April 2019, 16:05, +14C -