- Voss, 3. April 2019 -

- Biletglimt frå heidringa av Sjur Røthe sine 3 VM-medaljer på torget, 3. April 2019, 18:04, +10C -
Elevar frå Voss Gymnas hadde for høvet sett saman The Sjur Røthe Tribute Band.