- Voss, 2. April 2019 -

- Voss Stasjon, Voss Gondol og Fleishers Hotel frå Raugstadvegen, 2. April 2019, 13:41, +9C-