- Skulestadmo, 13. Mars 2019 -

- Tråstølsheisen, 13. Mars 2019, 13:54 -