- Hanguren (Voss), 12. Mars 2019 -

- Voss Gondol med testkabin ute på prøving på øvste masta, 12. Mars 2019, 11:24, -3C -