- Voss, 6. Mars 2019 -

- Båbrekko og Magasinvegen (Tvildemoen) sett frå Hanguren, 6. Mars 2019, 14:34, +3C -