- Reimegrend, 4. Mars 2019 -

- Reimegrend Stasjon - Framleis svørt lite med snø på Reimegrend, 4. Mars 2019, 07:11 -