- Skulestadmo, 3. Mars 2019 -

- Tråstølen mot Borstrondi, Kvitheim og Lønavatnet, 3. Mars 2019, 12:04 -