- Slettafjellet (Voss), 2. Mars 2019 -

- Pur Vinter Glede på Slettafjellet, 2. Mars 2019, 11:27, -2C -